Trápí vás často se opakující problémy v ústní dutině?

Kromě střevní mikroflóry (střevní mikrobiom), kterou můžete doplňo­vat užíváním klasických probiotik a vyváženou stravou, je tu také mikroflóra nacházející se v ústech a nose (ústní mikrobiom). Ústní mikrobiom je velmi důležitý, proto­že tvoří první bariéru proti různým infekcím, které se přes ústa dostávají do těla a způsobují infekční onemoc­nění.

Co můžeme udělat pro zdravý ústní mikrobiom?

Aby naše ústa byla zdravá a nás netrápily např. afty, svědění, povlak na jazyku, zápach z úst nebo para­dentóza a opakující se ústní infek­ce, je potřeba dodržovat základní hygienické návyky, jako je např. dů­kladné umývání potravin před jejich konzumací nebo vyhýbání se infekč­nímu prostředí, kde se snáz můžeme nakazit od lidí kolem nás.

Také nadměrná ústní hygiena, především velmi časté čištění zubů nebo přílišná desinfekce ústní du­tiny, která kromě tzv. zlých bakterií ničí také ty prospěšné, vede k ne­rovnováze v dutině ústní a narušení ústního mikrobiomu.

Přirozenou ústní mikroflóru mů­žeme udržovat ve stavu, aby nás dostatečně chránila, pomocí ústních probiotik. Při vyskytujících se potí­žích v ústní dutině je možné použít orální probiotika BAC‑ENTOS, která obsahují v našich ústech se přiroze­ně vyskytující bakterii Streptococcus Salivarius s adhezivní složkou. Ta napomáhá, aby se tato prospěšná bakterie udržela na ústní sliznici. Tento Streptococcus Salivarius, který výlučně sídlí v lidské ústní dutině začíná na ústní sliznici produkovat salivariciny, což jsou látky s antimik­robiální aktivitou.

Kdy a jak užívat přípravek BAC‑ENTOS?

Pokud máte akutní problémy jako jsou afty, povlak na jazyku, zápach z úst anebo záněty, užívá se přípra­vek BAC‑ENTOS 2x denně (ráno a večer) po dobu 10 dnů. Tablety se nepolykají, ale nechají se volně rozpustit v ústech. Velmi důležité je, aby se po užití přípravku

BAC‑ENTOS půl až hodinu nejedlo, nepilo, nekouřilo a nečistily se zuby. Také v průběhu užívaní probitik BAC‑ENTOS nepoužívejte přípravky na desinfekci ústní dutiny.

Přípravek BAC‑ENTOS můžete uží­vat i dlouhodobě, a to v případě, že máte problémy s často se opakující­mi záněty v ústech v čase podzimu, včetně paradentózy. V tomto přípa­dě BAC‑ENTOS užíváme 1x denně (večer) po dobu 1-2 měsíců.